اخبار

تغییرات اسنپ شات 20w18a

آپدیت ماینکرفت

آپدیت جدید ماینکرفت:

طی اطلاعیه که در سایت Minecraft.net درج شده ماینکرفت آپدیت جدید را منتشر کرده است. در این اسنپ شات تعدادی از باگ ها فیکس شده و تغییراتی در رد استون ایجاد شده.

تغییرات آپدیت جدید ماینکرفت:

 • شکل سیم کشی رد استون تغییر یافت.
 • بلاک هدف اکنون سیگنال های رد استون را دریافت میکنه.

بلاک استات ، رندر و رفتار سیم redstone با یکدیگر مطابقت دارد. Redstone قدرت مسدود كردن در هر طرف را فراهم می كند كه اتصال بصری را با آن نشان می دهد و از طرفین بدون داشتن ارتباط بصری این كار را انجام نمی دهد.

 • رداستون اکنون به شکل یک صلیب یا + به نمایش در میاد.
 • رد استونی که در بالای یک بلاک قرار گرفته باشد اکنون به دو طرف پشت و جلود نیرو میدهد.
 •   سیمهای رداستون که به سمت بالا به سیمهای بلوکهای غیر رسانا هدایت می شدند ، فقط برای نمایشی هدایت می شدند. اکنون این تغییر مسیر برای رفتار آنها نیز صدق می کند.
 • سیمی که جهت عبور از یک بلوک هدایت می شود ، همواره نیرو را برای بلوک فراهم می کند. این بیشترین توجه است که سیم از قدرت سیگنال 1 برخوردار باشد.

آپدیت ماینکرفت
آپدیت جدید ماینکرفت

تغییرات فنی مربوط به سرور ماینکرفت در 20w18a:

 • یک گزینه enable-status را به پرونده server.properties اضافه کرد که در صورت تنظیم false ، پاسخ به درخواست وضعیت مشتری را سرکوب می کند. این باعث می شود سرور به صورت آفلاین در صفحه چند نفره ظاهر شود.
 • کنترل بر اینکه داده سرور چقدر به کاربر ارسال می کند کنترل شده است.
 • سیستم Advancement تغییر کرده.
مشاهده کنید
ماین کرافت 1.17 : آیتم های اضافه شده

اکنون می توان کنترل کرد که سرور در چه محدوده ای داده ها را برای اشخاص به مشتری ارسال می کند.

در آپدیت جدید ماینکرفت یک خاصیت سرور با entity-broadcast-range-percentage را کنترل می کند که چگونه باید افراد نزدیک قبل از ارسال به مشتری کنترل شوند. مقادیر بالاتر بدان معنی است که اشخاص دورتر از بازیکنان قابل مشاهده هستند اما باعث ایجاد ترافیک شبکه می شوند. درصد مقدار پیش فرض را مشخص می کند ، به عنوان مثال 50 نیمی از دامنه پیش فرض را مشخص می کند.

باگ های فیکس شده در این اسنپ شات:

 • MC-11211 – Unable to perform many right click actions when targeting the top face of blocks placed at y=255
 • MC-111381 – Rendering rotations for shulkers are set in onInitialSpawn method
 • MC-143904 – Adding a non-rail block to the “rails” block tag will crash the game when placing a minecart on it
 • MC-147255 – Beds in the overworld will explode if in a nether wastes biome
 • MC-162385 – The background of the title text does not fade with the text
 • MC-166269 – Wet wolves become black for an instant after shaking off water
 • MC-166296 – Mobs picking up and equipping items does not play the equipping sound
 • MC-170840 – Broken spawn rates in soul sand valleys and warped forests
 • MC-170944 – /locatebiome messages do not fit for all biome names
 • MC-171523 – Inconsistent strings for warped and crimson wall signs
 • MC-172172 – Adult piglins spin around while following the player
 • MC-172253 – Equip sound doesn’t play when Piglins equip items
 • MC-173067 – NullPointerException when a structure containing a campfire is placed during world generation
 • MC-173198 – Target blocks are transparent and do not transfer redstone signals
 • MC-173385 – New Nether lighting system doesn’t affect fluids, entity-like blocks (chests, etc.) and entities
 • MC-173747 – Armor enchantment glint doesn’t render
 • MC-174573 – Nether vines can drop multiple copies with fortune (free duplication)
 • MC-174593 – Inconsistent pluralisation in “fell off a scaffolding”
 • MC-174811 – Zombified piglins are able to spawn on top of nether wart blocks
 • MC-175107 – It’s possible to get Bad Omen VI in Survival mode
 • MC-175740 – Game crashes when dispenser is used on non-beehive block in #beehives tag
 • MC-175741 – Game crashes when a cat attempts to sleep in a non-bed in the #beds tag
 • MC-176028 – Striders can spawn in stacks of three or more
 • MC-176032 – Striders can float
 • MC-176054 – Baby strider passengers float / passenger offset is too high
 • MC-176135 – Striders riding other entities are not cold
 • MC-176203 – Striders with Levitation walking on Lava don’t levitate
 • MC-176459 – Baby striders can spawn with saddles
 • MC-176468 – Adult striders can spawn with saddles
 • MC-177105 – Piglins, hoglins, zoglins and villagers look at their target’s feet instead of its head
 • MC-177127 – Unnecessary exclamation point in subtitle “End Portal opens!”
 • MC-177173 – Baby Zoglin age status value is not stored in the NBT tag.
 • MC-177561 – Compasses used on the top of lodestone at y=255 do not break when the lodestone is destroyed
 • MC-177771 – “death.attack.fireworks.item” displays raw translation string (is untranslated)
 • MC-177790 – Piglin Banners are named block.minecraft.banner.piglin.[<colour>]
 • MC-177794 – Globe Banner Pattern is not required to add the globe to a banner
 • MC-177816 – Failed to access/delete level should be “world”
 • MC-177911 – Cave generator doesn’t cut through blackstone
 • MC-177951 – Game crashes when fire starters are used on a non-campfire in the #campfires tag
 • MC-177976 – Baby piglins can pick up soul campfires
 • MC-178013 – Zombified Piglins riding striders can despawn, leaving saddled striders
 • MC-178129 – Entity conversion subtitles use inconsistent tenses
 • MC-178336 – The message “You have no home bed or respawn anchor, or it was obstructed” doesn’t make it clear that your respawn anchor might have been depleted
 • MC-178817 – “Chain Blocks” don’t have a “waterlogged” state
 • MC-178943 – Piglins/hoglins spawned in bastion remnants can outrun players
 • MC-178949 – Bastion Remnants cannot be generated in in superflat worlds
 • MC-179839 – Chat text renders behind the armor bar
 • MC-179841 – Game crashes when you optimize your world
 • MC-179845 – Rain falls through any blocks in some spots
 • MC-179847 – Hoglins and Piglins spin around
 • MC-179850 – There is no difference between Entity Distance 100% and 500%
 • MC-179858 – Maps show stone-like pattern despite it not being there
 • MC-179863 – Setting attribute minecraft:generic.max_health value to 0 or lower causes an infinite death loop after dying
 • MC-179866 – In some spots, it is raining even if it should be snowing
 • MC-179868 – Crash when going to a previous page of writable books
 • MC-179883 – Raw JSON text duplicates components in “extra” in entity names
 • MC-179886 – Play button overlay doesn’t appear in worldsave selection GUI
 • MC-179905 – Caption of game rule screen is missing
 • MC-179952 – Height map data doesn’t get converted
 • MC-179954 – Keybindings are not correctly inserted into the demo info box text
 • MC-180030 – Adult hoglins zombified into an adult zoglin deals the same damage as a baby
 • MC-180100 – Rain particles appear black under certain conditions
 • MC-180110 – Underline and strikethrough in JSON text don’t always render correctly
 • MC-180125 – Incorrect font spacing on non-BMP characters
 • MC-180135 – Empty chat messages are not displayed
 • MC-180138 – Long messages in chat no longer have hanging indention
 • MC-180246 – The “r” in “Game rules” is not capitalized
 • MC-180248 – The “g” in “Upgrade gear” is not capitalized
 • MC-180299 – “Elytra” in “Disable Elytra movement check” is inconsistently capitalized
 • MC-180353 – Chat background renders in front of the Debug Menu but chat text renders behind it
 • MC-181296 – Panorama has wrong overlay when using Programmer Art
مشاهده کنید
زمان انتشار Minecraft Dungeons
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا