چیت ماینکرفت

چیت بازی ماینکرفت

در این پست چیت بازی ماینکرفت حرفه ای و قدرتمند Wrust را قرار داده ایم که دارای قابلیت های زیادی میباشد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

قابلیت های چیت ماینکرفت

 • AntiAFK
 • AntiBlind
 • AntiCactus
 • AntiFire
 • AntiKnockback
 • AntiPotion
 • AntiSpam
 • AntiWaterPush
 • AntiWobble
 • AutoArmor
 • AutoBuild
 • AutoDrop
 • AutoEat
 • AutoFarm
 • AutoFish
 • AutoLeave
 • AutoMine
 • AutoRespawn
 • AutoSign
 • AutoSoup
 • AutoSplashPot
 • AutoSprint
 • AutoSteal
 • AutoSwitch
 • AutoSword
 • AutoTool
 • AutoWalk
 • BaseFinder
 • Blink
 • BlockHit (MC 1.8)
 • BoatFly (MC 1.12)
 • BonemealAura
 • BowAimbot
 • BuildRandom
 • BunnyHop
 • CameraNoClip
 • CaveFinder
 • ChestESP
 • ClickAura
 • ClickGUI
 • CMD-Block
 • CrashChest
 • CrashTag
 • Criticals
 • Derp
 • Dolphin
 • Excavator
 • ExtraElytra (MC 1.12)
 • FancyChat
 • FastBow
 • FastBreak
 • FastEat
 • FastLadder
 • FastPlace
 • FightBot
 • Fish
 • Flight
 • Follow
 • ForceOP
 • ForcePush
 • Freecam
 • Fullbright
 • GhostHand
 • Glide
 • Headless
 • HeadRoll
 • HealthTags
 • HighJump
 • /home
 • InstantBunker
 • InvWalk
 • ItemESP
 • ItemGenerator
 • Jesus
 • Jetpack
 • Kaboom
 • Killaura
 • KillauraLegit
 • KillPotion
 • Liquids
 • LogSpammer
 • LSD
 • MassTPA
 • MileyCyrus
 • MobESP
 • MobSpawnESP
 • MultiAura
 • NameProtect
 • NameTags
 • Navigator
 • NoClip
 • NoFall
 • NoHurtcam
 • NoOverlay
 • NoSlowdown
 • NoWeather
 • NoWeb
 • Nuker
 • NukerLegit
 • OP-Sign (MC 1.8)
 • Overlay
 • Panic
 • Parkour
 • Phase
 • PlayerESP
 • PlayerFinder
 • PotionSaver
 • ProphuntESP
 • Protect
 • Radar
 • RainbowUI
 • Reach
 • Regen
 • RemoteView
 • SafeWalk
 • ScaffoldWalk
 • Search
 • SkinDerp
 • Sneak
 • Spammer
 • SpeedHack
 • SpeedNuker
 • Spider
 • Step
 • TemplateTool
 • Throw
 • Timer
 • Tired
 • TP-Aura
 • Trajectories
 • TriggerBot
 • TrollPotion
 • TrueSight
 • Tunneller
 • X-Ray

دستورات چیت بازی ماینکرفت

 • .addalt
 • .annoy
 • .author
 • .binds
 • .blink
 • .clear
 • .copyitem
 • .damage
 • .drop
 • .enchant
 • .excavate
 • .features
 • .follow
 • .friends
 • .getpos
 • .ghosthand
 • .give
 • .gm
 • .goto
 • .help
 • .invsee
 • .ip
 • .jump
 • .leave
 • .modify
 • .nothing
 • .nuker
 • .path
 • .potion
 • .protect
 • .rename
 • .repair
 • .rv
 • .say
 • .setcheckbox
 • .setmode
 • .setslider
 • .spammer
 • .sv
 • .taco
 • .t
 • .throw
 • .tp
 • .vclip
 • .viewnbt
 • .wms
 • .xray

دیگر قابلیت های چیت بازی ماینکرفت

 • Alt Manager
 • “AutoReconnect” button
 • BookHack
 • Changelog Button
 • “Disable Wurst” Button
 • HackList
 • Keybind Manager
 • “Last Server” Button
 • Middle Click Friends
 • “Reconnect” Button
 • ServerFinder
 • Server Clean Up
 • TabGUI
 • Target
 • Wurst Capes
 • Wurst Logo (can be disabled)
 • YesCheat+
 • Zoom
مشاهده کنید
Minecraft Dungeons منتشر شد!

برای باز کردن منو چیت از دکمه CTRL چپ استفاده کنید

جهت دانلود این چیت و نصب آن کافی است یکی از موارد زیر را دانلود کنید و آنرا نصب کنید و پس از نصب موقع انتخاب ورژن، ورژن Wrust 1.12 را انتخاب کنید و لذت ببرید

[easy_media_download url="https://github.com/Wurst-Imperium/Wurst-MCX2/releases/download/v6.32.1/Wurst-Client-v6.32.1-MC1.12.zip" text="1.12 - 1.12.2" color="red_darker"]
[easy_media_download url="https://github.com/Wurst-Imperium/Wurst-MCX2/releases/download/v6.32.1/Wurst-Client-v6.32.1-MC1.12-OF.zip" text="1.12 - 1.12.2 OPTF" color="red_darker"]
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا